SOMMER Polska Sp. z o.o.
Zapole 79/4

PL 98-275 Brzeźnio